Tematem pierwszego spotkania jest nowatorska metoda wykorzystująca obrazowanie Elastograficzne w Ginekologii i Położnictwie.
Dzięki uczestnictwie w tej konferencji uczestnicy będą mieli możliwość:
  • zapoznania się z prostą metodą elastografii USG, która wykrywa zmiany w tkankach macicy i innych narządów, zanim zdiagnozowanie ich innymi metodami będzie możliwe;
  • poznania elastograficznej metody oceny „zwięzłości” szyjki macicy istotnej w porodach indukowanych i w przeciwdziałaniu porodom przedwczesnym;
  • pogłębienia wiedzy z zakresu farmakologicznego przeciwdziałania porodom przedwczesnym oraz elastograficzną metodę kontroli skuteczności terapii;
  • zdobyć praktyczną widzę z zakresu wykonywania endowaginalnych badań elastograficznych podczas warsztatów;
  • podczas panelu dyskusyjnego poznać twórców tej nowatorskiej metody, wymiany doświadczeń oraz włączenia sie w badania wieloośrodkowe.

Zapraszamy!