Kierownik naukowy
:

prof. Romuald Dębski (Warszawa)


Wykładowcy:

prof. Romuald Dębski (Warszawa)

prof. Krzysztof Preis (Gdańsk)

dr n. med. Małgorzata Świątkowska-Freund (Gdańsk)

dr n. med. Sławomir Woźniak (Lublin)

dr Katarzyna Zielińska (Gdańsk)